1.ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežníckých kapiel

Priatelia, 23.mája sa zúčasťníme 1.ročníka celoslovenskej súťaže detských a mládežníckých kapiel v Slovenskom Grobe.

Čaká na nás skvelá porota:

Klaudius Kováč DiS.art – predseda poroty, klavír
Róbert Ragan – kontrabas
Mgr. Mgr.art. Peter Solárik, ArtD. – bicie
Ing. Mgr.art. Martin Uherek – saxofón
Mgr.art. Michaela Kukurová, ArtD. – spev
Tešíme sa a dúfame že skončíme aspoň posledný 🙂


Workshop a koncert poroty:

23.5.2023 v Kultúrnom dome Slovenský Grob

Celoslovenská súťaž Friendly Bandy 2023 je zameraná na detské a mládežnícke kapely do 20 rokov pôsobiace v základných umeleckých školách, CVČ, občianskych združeniach, základných, stredných a vysokých školách a ďalších inštitúciách.

Celoslovenská súťaž je miestom pre mladých hudobníkov, ktorá ponúka šancu na rozvíjanie svojho talentu a umeleckých schopností, či porovnanie svojich hráčskych zručností. Je to tiež priestor pre nadobúdanie nových skúseností nielen pre žiakov, ale aj pre ich pedagógov. Súťaž je otvorená pre všetkých, ktorí súhlasia s jej podmienkami a budú sa riadiť danými pravidlami. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo uzavrieť prijímanie prihlášok, ak ich počet prekročí limit.

Kategórie:
A. hudobné kapely do 12 rokov
B. hudobné kapely od 12 do 15 rokov
C. hudobné kapely od 15 do 20 rokov
 • A1 – rock, pop, funk, jazz, vlastná tvorba, filmová hudba
 • B1 – rock, pop, funk
 • B2 – jazz
 • B3 – vlastná tvorba
 • C1 – rock, pop, funk
 • C2 – jazz
 • C3 – Big Band
 • C4 – vlastná tvorba
 • pri vekovom ohraničení kategórií rozhoduje vekový priemer kapely
 • podmienkou je živé vystúpenie kapely bez použitia playbacku či half playbacku
 • rozsah repertoáru sú dve súťažné skladby a jedna názvučná
 • časový limit pre každú kapelu v kategórii je do 20 minút s nazvučením
Ocenenia:
 • odborná porota zložená z pedagógov konzervatórií udeľuje ceny za zlaté, strieborné a bronzové pásma a ďalšie špeciálne vecné ceny za najlepší inštrumentálny výkonnajlepší autorský počin a laureát Friendly Bandy
 • v každej kategórii bude vyhlásená víťazná kapela, ktorá bude účinkovať na koncerte víťazov
 • víťazi v jednotlivých kategóriách získajú okrem vecných cien z Melody – svet hudby aj možnosť účinkovania na festivaloch Malý Grobský Deň 2023, Senčania Senčanom 2023, v klube Hogo Fogo jazz & art club v Banskej Bystrici a víťaz kategórie C4 (vlastná tvorba) získa možnosť nahratia vlastnej skladby v profesionálnom štúdiu
 • cena laureáta je záznam v televíznej relácii Umenie na RTVS 2