Deň Matiek v Hornom Srní

V nedeľu 14.5.2023 sa zúčastníme programu ku Dňu Matiek.

Veľká sála KD Horné Srnie

15:00 hod.